Зүүн өмнөд Азийн хамгийн том булгийн үйлдвэрлэгч.

PT.Indos нь хүйтэн эсвэл халуун аргаар үйлдвэрлэсэн навчны булаг, дунгийн булаг (урсгалт булаг) хэлбэрээр тээврийн хэрэгсэлд зориулсан булаг үйлдвэрлэдэг аж үйлдвэрийн компани юм.

35 гаруй жил, PT.Индос улс нь Индонезийн эдийн засгийн өсөлт, уналтын гэрч болсон бөгөөд дэлхий даяар эрэлт хэрэгцээтэй байгаа бизнесийн боломжуудад тулгуурлан өссөөр байна.Өсөлтийн хурд нь PT Indos-ийг Зүүн Өмнөд Азийн хамгийн том хаврын үйлдвэрлэгч болгосон.

Бид тэдний үйлдвэрлэлийг дэмжих, машин үйлдвэрлэлийг хангахын тулд маш олон зүйлийг санал болгосон.

Жишээ нь:

1.Mitsubishi servo motor+ servo drive

2.KOYO Encoder

3.Mitsubishi Line Filter

4.OMRON Proximity Switch

5.NSD Absocoder илрүүлэгч


Шуудангийн цаг: 2022 оны 7-р сарын 15