Тус компани нь үйлдвэрлэлийн машин механизмын төрөл бүрийн хэрэгцээнд олон төрлийн үйлчилгээ үзүүлдэг

PT .ABC нь Индонезийн компани бөгөөд үйлдвэрлэлийн машин механизмын үйлдвэрлэлийн төрөл бүрийн хэрэгцээнд зориулж олон төрлийн үйлчилгээ үзүүлдэг. Тэд загвар машин үйлдвэрлэх, төрөл бүрийн машин үйлдвэрлэх, машин механизм угсрах, засварлах машин үйлдвэрлэх үйлчилгээ үзүүлдэг.

Бидний нийлүүлдэг бүтээгдэхүүнүүд нь дараах байдалтай байна.

Mitsubishi servo мотор болон servo хөтөч

Mitsubishi араа мотор


Шуудангийн цаг: 2022 оны 6-р сарын 13-ны хооронд