7-р сарын 1-нд Siemens-ийн үнийн өсөлтийн шинэ үе шат

7-р сарын 1-нд Siemens дахин нэг удаа үнийн өөрчлөлтийн мэдэгдэл гаргаж, бараг бүх аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнээ хамарсан бөгөөд үнийн өсөлтийн эхлэх цаг нь өмнөх шигээ шилжилтийн хугацааг өгөөгүй бөгөөд тэр өдөртөө хүчин төгөлдөр болсон.Аж үйлдвэрийн хяналтын салбарын тэргүүлэгчийн дайралтуудын энэ давалгаа нь бас нэг "галзуу" үнийн өсөлтийг эхлүүлнэ гэж тооцоолж байна.


Шуудангийн цаг: 2022 оны 6-р сарын 27